True Light Middle School of Hong Kong Kindergarten

家校團契

2019-2020年度家校團契內容

  成人團契 兒童團契
日期 內容 內容
     
     
     
     


*成人團契由公理堂宣教同工負責帶領

*附設兒童團契,歡迎帶同子女參加 (兒童團契由公理堂宣教同工及老師帶領)  

誠邀各位家長到來分享一個甜蜜、溫馨、喜樂、充滿愛的家校團契,享受從神而來的福氣。